SPL Oulu ry on Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsen ja sitä kutsutaan alaosastoksi. Alaosaston tarkoituksena on edistää Liiton sääntöjen 3 § asettamia tavoitteita, joita ovat:

 • edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta
 • tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi
 • toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia, palveluskoirakokeita ja
 • kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä edistäviä tiedotus- yms. tilaisuuksia.

 • Varsinainen jäsen

  SPL Oulu ry:n jäsenyyttä voivat hakea yhdistyksen ja jäsenistön koirien eduksi toimivat rekisteröidyn saksanpaimenkoiran omistajat, jotka kuuluvat Saksanpaimenkoiraliittoon (SPL ry) ja jotka eivät kuulu muihin alaosastoihin. Jäsenyyden edellytyksenä on että henkilö on ollut yhdistyksen toiminnassa mukana vaikkapa kausikorttilaisena.

  Rekisteröidyn toisen rotuisen koiran omistajat, jotka kuuluvat SPL ry:hyn. Tällöin kuitenkin jäsenyyden hakijalta edellytetään erityisvalmiuksia esim. tuomari, maalimies, koulutusohjaaja yms. ja näitä valmiuksia hän sitoutuu käyttämään saksanpaimenkoiran eteenpäin viemiseksi ilman eri korvausta.

  Jäsenmaksu vuonna 2024 on 80€ varsinaiselta jäseneltä ja 20€ perhe- ja nuorisojäseneltä (alle 18v).

  Jäsenyyttä haetaan ilmoittamalla seuraavat tiedot sähköpostitse tai alla olevalla lomakkeella: johtokunta.sploulu@gmail.com 

  Varsinainen jäsen/perhejäsen,

  Koko nimi, lähiosoite, postinumero ja toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, SPL-jäsennumero.

  Miksi haet SPL Oulu ry:n jäsenyyttä?

  Harrastustausta? Missä ryhmässä/kenen ohjauksessa olet treenannut? Saavutukset? Tavoitteet?

  Mitä voit tarjota SPL Oulu ry:lle? Mitä voit tehdä yhdistyksen hyväksi?

  Muiden koirayhdistysten jäsenyys?

  Hakemus käsitellään johtokunnan kokouksessa, minkä jälkeen hakija saa tiedon hyväksymisestään sähköpostitse.

  Johtokunta suosittelee täysin uusille hakijoille jäsenyyden sijasta kausikortin anomista. Kun henkilö on osallistunut aktiivisesti toimintaan kausikorttilaisena, hänet voidaan ottaa jäseneksi myöhemmin.


  Kausikortti

  Uudet henkilöt, jotka eivät ole olleet aikaisemmin yhdistyksen toiminnassa mukana, voivat anoa kausikorttia. Sillä he voivat osallistua alaosaston järjestämiin tottelevaisuus-, maasto- jne. harjoituksiin ja käyttää alaosaston järjestämiä palveluja hyväkseen sellaisina kuin alaosasto niitä järjestää. Kausikortti on hyvä tapa tutustua yhdistyksen toimintaan ja noin vuoden ajan kausikorttilaisena toiminut voi anoa yhdistyksen jäsenyyttä.

  Suojeluharjoitusryhmiin osallistumisesta sovitaan erikseen suojeluvastaavan kanssa

   Kausikortti on aina voimassa täyden kalenterivuoden. Kausikortin hinta vuonna 2024 on 100€.

  SPL Oulu ry edellyttää myös kausikortin käyttäjiltä toimimista yhdistyksen ja jäsenten edun hyväksi aina kun he ovat yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

  Lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen tai alla olevalla lomakkeella: johtokunta.sploulu@gmail.com Koko nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, SPL-jäsennumero (jos on)

  Miksi haet kausikorttia? 

  Harrastustausta/saavutukset/tavoitteet koirasi kanssa? 

  Millaista toimintaa tai koulutusta haet/odotat? 

  Mitä voit tarjota, mitä voit tehdä yhdistyksen hyväksi? 

  Muiden koirayhdistysten jäsenyys? 

  Hakija saa tiedon hyväksymisestään sähköpostitse noin parin viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.   

  Liittymislomake
   

  Osoite:
  SPL Oulu ry
  Kandintie 2 D26
  90570 OULU

  Sähköposti:
  johtokunta.sploulu@gmail.com

  Seuraa minua:
  FACEBOOK